‘De kansenkaart is een methode van co-creatie om de ambities, kansen  en mogelijkheden voor de gebieden vanuit het perspectief van de belanghebbenden te inventariseren.’

Kansenkaart bedrijventerrein Landlust en Westerkwartier

2020 – 2021

In samenwerking met het team van de stedelijke Bedrijvenstrategie van EZ en R&D is stadsdeel West het initiatief gestart om voor de bedrijventerreinen Westerkwartier & Landlust een kansenkaart te ontwikkelen. De kansenkaart is een methode van co-creatie om de ambities, kansen  en mogelijkheden voor de gebieden vanuit het perspectief van de belanghebbenden te inventariseren.

De aanleiding voor dit project is tweeledig. Vanuit stadsdeel West is al langere tijd de behoefte om beter inzicht te krijgen in 1) het functioneren van de bedrijventerreinen Landlust & Westerkwartier en 2) de kansen en mogelijkheden die deze terreinen bieden. Voor de bedrijventerreinen mist een integrale ruimtelijke visie terwijl veel initiatiefnemers een beroep doen op het stadsdeel met betrekking tot de ontwikkelmogelijkheden. Tevens heeft de gemeenteraad op 20 mei de Bedrijvenstrategie vastgesteld waaruit de behoefte komt om het economisch vestigingsklimaat van deze twee bedrijventerreinen te versterken en worden kansen gezien om de terreinen te verdichten, te verduurzamen en beter te laten aansluiten op het omringende stedelijk weefsel.

Vanuit Omniplan is een projectmanager betrokken. De projectmanager is verantwoordelijk voor de voortgang van het project. Daarnaast verzorgt de projectmanager de afstemming met ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers met betrekking tot voortgang en vervolg. De kansenkaart is een product van belanghebbenden, maar de gemeente stelt zichzelf wel een inspanningsverplichting om na te gaan in hoeverre hieraan vervolgprojecten kunnen worden verbonden. Het resultaat is een kansenkaart die door stakeholders wordt aangeboden aan de betrokken stadsdeelbestuurders en wethouders.

Betrokken Omniplanner(s) bij Kansenkaart bedrijventerrein Landlust en Westerkwartier