‘Binnen dit project is Omniplan verantwoordelijk voor de ondersteuning bij project-, beleids- en bestuursadvisering.’

Jongeren- en Studentenhuisvesting Amsterdam

2021

Het programma jongeren- en studentenhuisvesting (JSHV) van de gemeente Amsterdam zet zich in voor een betere positie van een nieuwe generatie Amsterdammers op de woningmarkt. Om dit programma uit te kunnen voeren zijn de wensen en ambities van de gemeente opgenomen in het programmaplan JSHV 2019-2022. Hierin is afgesproken dat er 10.500 jongeren- en studentenwoningen gaan worden gebouwd in de Metropoolregio Amsterdam.  Lokale en landelijke samenwerking met jongeren, studenten, woningbouwcorporaties en afstemming binnen de gemeentelijke projecten zijn hierbij van belang om de woningbouwopgave te kunnen voldoen.

Binnen dit project is Omniplan verantwoordelijk voor de ondersteuning bij project-, beleids- en bestuursadvisering. Het aanjagen en afstemmen van de productie van jongeren- en studentenhuisvesting, voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming en het vergaren van actualiteiten en kennis uit het werkveld behoren tot de werkzaamheden.

Betrokken Omniplanner(s) bij Jongeren- en Studentenhuisvesting Amsterdam