“De Zaanse transformatieplannen sluiten aan op de ontwikkeling van de Amsterdamse IJ-oever”

Interim-programmamanagement Zaanstad Zuid

2022-2023

Aan de zuidrand van Zaanstad liggen langs het IJ en Noordzeekanaal twee industriegebieden die geleidelijk transformeren tot gemengde stadswijken. Het meest bekend is het Hembrugterrein, waar tot 20 jaar geleden munitie en wapens werden gemaakt. Daar worden zo’n 1.000 woningen gebouwd en in de oude gebouwen komen bedrijven, ateliers, exposities en evenementen. In de naastgelegen Achtersluispolder is het transformatieproces nog in de startfase, de gemeenteraad wil hier voorrang geven aan het noordelijke Sluiskwartier waar ruimte is voor circa 1.500 woningen.
De Zaanse transformatieplannen sluiten aan op de ontwikkeling van de Amsterdamse IJ-oever waar nieuwe stadsgebieden ontstaan zoals Overhoeks, Buiksloterham en NDSM-werf.

Omniplanner Henk van Veldhuizen heeft in Zaanstad Zuid twee hoofdtaken: zorgen dat de plannen voor het Hembrugterrein in uitvoering komen, en een visie ontwikkelen op de Achtersluispolder en het Sluiskwartier. Daarbij hoort ook de planning van nieuwe infrastructuur voor openbaar vervoer en langzaam verkeer om Amsterdam en Zaanstad beter met elkaar te verbinden. Henk werkt in Zaanstad Zuid nauw samen met de bestaande gebiedsteams van de gemeente en met ondernemers, inwoners en andere betrokkenen.

Doel is een start van de transformatie op het Hembrugterrein en overeenstemming over de toekomst van de Achtersluispolder en het Sluiskwartier.

Betrokken Omniplanner(s) bij Interim-programmamanagement Zaanstad Zuid

php
Programma- en Projectmanager