“Vanaf 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving.”

Implementatie Omgevingswet Lelystad

2019-2020

De Omgevingswet is een van de grootste wetwijzigingen in wet- en regelgeving uit de Nederlandse geschiedenis. Het biedt provincies en gemeenten kansen, enerzijds door meer decentrale afwegingsruimte en anderzijds doordat er minder regels door het Rijk worden gesteld. Vanaf 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving.

De gemeente Lelystad werkt daarvoor verschillende sporen uit om de implementatie van de Omgevingswet succesvol te laten verlopen. De gemeente geeft vorm aan de kerninstrumenten (Omgevingsvisie, -plan en -vergunning), maakt zich gereed voor de aansluiting op het Landelijk Digitaal Stelsel (DSO) en werkt hiervoor in de geest van de Omgevingswet. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met regionale ketenpartners in het Platform Omgevingswet Flevoland.

Om tot tijdige implementatie te komen heeft de gemeente Lelystad een projectorganisatie ingericht. De gemeente kiest ervoor om de verantwoordelijkheid van dit gehele proces onder te brengen bij een projectleider en projectsecretaris. Omniplan levert een projectsecretaris die zorgt voor adequate en inhoudelijke ondersteuning voor de implementatie van de Omgevingswet. De projectsecretaris draagt zorg over de projectorganisatie, integrale afstemming tussen vakdisciplines en bewaakt de voortgang en monitoring van de implementatie van de wet.

Het gewenste resultaat is een tijdige implementatie van de Omgevingswet voor 1 januari 2021 en een organisatie die klaar is voor de nieuwe wet.

Betrokken Omniplanner(s) bij Implementatie Omgevingswet Lelystad

php
Omgevings- en projectmanager