“In het noordelijk deel van de stad zullen bijna 5.000 nieuwe woningen worden gebouwd.”

Gebiedsontwikkeling Zaanstad Noord

2021-2022

Zaanstad is onderdeel van de regio Amsterdam die al enkele decennia sterk groeit. De gemeente wil die groei in goede banen leiden en heeft daarvoor een programma voor gebiedsontwikkeling vastgesteld, MAAK Zaanstad. In het noordelijk deel van de stad zullen bijna 5.000 nieuwe woningen worden gebouwd, terwijl ook infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen, landschap, groen en recreatie een kwaliteitsimpuls krijgen. De Zaanstreek is vanouds een belangrijk industriegebied, daardoor is transformatie van voormalige bedrijfsterreinen een belangrijk onderdeel van het programma. In de huidige fase wordt in Zaanstad Noord vooral gewerkt aan  het opstellen van een gebiedsvisie, het Perspectief en een uitvoeringsplan, de Strategienota. Daarnaast zijn al bouwprojecten en infrastructurele maatregelen in uitvoering.

Vanuit Omniplan is een programmamanager verantwoordelijk voor de inhoudelijke planontwikkeling, uitvoeringscoördinatie, financieel beheer, communicatie en participatie en bestuurlijke besluitvorming.

Betrokken Omniplanner(s)

Programma- en Projectmanager