“Gerda van Rossum is als projectmanager betrokken bij de ontwikkeling van Overstad.”

Gebiedsontwikkeling Overstad Alkmaar

2021-heden

Onder het overkoepelende programma ‘Het Alkmaars Kanaal’ worden komende jaren vijf bedrijfsterreinen ontwikkeld tot gemengde woon-werkgebieden. In totaal worden er 15.000 woningen gebouwd in 15 jaar tijd en wordt de aansluiting met het kanaal versterkt. Eén van de deelgebieden is Overstad. Het gebied Overstad is nu gericht op werken en grootschalige detailhandel. Het wordt getransformeerd naar een gemengd woon-werkgebied.

Gerda van Rossum werkt als projectmanager aan het Ontwikkelkader voor Overstad en begeleidt een aantal bouwprojecten. Zij maakt afspraken met ontwikkelaars, bereidt politieke besluitvorming voor en organiseert de participatie rondom de plannen. Het doel is om de nieuwe stad beter te verbinden met het oude centrum en 2.500 woningen en groen toe te voegen. Op deze manier ontstaat er een groener gebied met een mix van gebouwtypes.

De uitdaging binnen dit project zit in het bereiken van resultaten bij de transformatie naar een aantrekkelijk woonmilieu, terwijl er sprake is van versnipperd eigendom en een politiek complexe context. Gerda gaat, met haar ruime ervaring, deze uitdaging graag aan.

Betrokken Omniplanner(s)

Omgevings- en projectmanager
Projectmanager