“Voor een deel van het centrum, het Theaterkwartier, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.”

Gebiedsontwikkeling Lelystad Centrum

2021-2022

Lelystad heeft de ambitie om te groeien. De gemeente werkt een levendig centrum, met aantrekkelijk openbare ruimte in een stedelijke maar ook groene omgeving. Een sfeervolle plek waar Lelystedelingen met plezier wonen, ontmoeten en verblijven. Het gebied moet aantrekkelijk worden voor een groot publiek. Dit gebied is aangewezen als ‘sleutelgebied’ binnen de MRA om de druk op de woningmarkt vanuit Amsterdam deels op te vangen.

Voor de komende jaren staat in het centrum de bouw van zo’n 500 woningen gepland verdeeld in verschillende projecten (exclusief de ambitie in stationsgebied): Parkwijk, het Theaterkwartier, Theaterwonen en Zilverpark-Oost. Om het gebied voor een groot publiek aantrekkelijk te maken is de hoofdwinkelstraat heringericht en ondergaat het grootste plein nog een metamorfose.

Voor een deel van het centrum, het Theaterkwartier, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit is gedaan op basis van een Ruimtelijke envelop (Masterplan) met daarin de uitgangspunten en verkaveling. Naast de ruimtelijke en financiële randvoorwaarden speelt beeldkwaliteit een grote rol bij de ontwikkelingen in het centrum. Uitgaanspunt is kleinschalig en van hoge kwaliteit. Het bestaande theater vervuld een onmisbare rol in de ontwikkeling van het Theaterkwartier, het is een van de meest beeldbepalende gebouwen van Lelystad. Dit vereist een zorgvuldige aanpak en goede communicatie verschillende stakeholders.

Verschillende deelprojecten bevinden zich dus in verschillende fasen: van initiatief, vastgoedontwikkeling tot beheer. Vanuit Omniplan is een assistent projectmanager betrokken om zich binnen de verschillende projectteams zelfstandig, dan wel ter ondersteuning van een projectmanager, bezig te houden met zaken rondom sturing van programma, financiën, planning, proces, ontwerp en uitvoering.

Betrokken Omniplanner(s) bij Gebiedsontwikkeling Lelystad Centrum

php
Projectmanager