“Lelystad wil circa 10.000 woningen toevoegen.”

Gebiedsontwikkeling Lelystad Centrum

2021-2022

De kust van Lelystad biedt een mooie kans om onderscheidende woonmilieus toe te voegen aan de stad. Bataviahaven neemt binnen deze kustlijn een prominente plek in. Recent is gestart met de bouw van het tweede blok in Bataviahaven. In de gehele MRA is er een hoge druk op de woningmarkt. Lelystad wil hier aan bijdragen met de ambitie om circa 10.000 woningen toe te voegen. Voor de Kust betekent dit concreet dat de drie overige blokken in Bataviahaven (gefaseerd) op de markt worden gebracht.

Het totale plangebied van Bataviahaven heeft met de haven en boulevard een omvang van circa 12 hectare. Circa 3,8 hectare is in totaal uitgeefbaar, waarvan circa 2 hectare nog uit te geven. Het gebied bestaat uit een vijftal bouwblokken, waarvan blok 1 is gerealiseerd en blok 2 momenteel wordt gebouwd, rondom de boulevard en de Bataviahaven. De haven is zowel de centrale ruimte waar de bebouwing zich op oriënteert als een ruimtelijke accent van de lange kustlijn.

Het project Bataviahaven kent een lange geschiedenis. De gemeente heeft in 2002 een stedenbouwkundig ontwerp vastgesteld voor het gebied. Vervolgens is er een uitvraag in de markt gezet voor de ontwikkeling van het gebied. In 2004 is er een stedenbouwkundig deelplan voor de bouwblokken 1 en 2 opgesteld. Blok 1 is in 2008 gebouwd. Om een samenhangend plan te maken met de kwaliteiten uit het stedenbouwkundig ontwerp uit 2002, in de context van vandaag en met de ambities van de toekomst is een update van de uitgangspunten nodig. De ambitie voor het gebied Bataviahaven is om een hoogwaardig en levendig woon- en verblijfsgebied te creëren, als onderdeel van het Bataviakwartier, met woningbouw in vooral het hogere segment en een mix van functies aan de boulevard.

Vanuit Omniplan is een assistent projectmanager betrokken om zich binnen de verschillende projectteams zelfstandig, dan wel ter ondersteuning van een projectmanager, bezig te houden met zaken rondom sturing van programma, financiën, planning, proces, ontwerp en uitvoering.

Betrokken Omniplanner(s) bij Gebiedsontwikkeling Bataviahaven Lelystad

php
Projectmanager