“In 2009 is er een Vernieuwingsplan opgesteld voor de Robert Scotbuurt.”

Gebiedsontwikkeling Amsterdam West

2019-2020

Omniplan levert een projectmanager voor een drietal projecten in gebiedsontwikkeling in Amsterdam West. In 2009 is er een Vernieuwingsplan opgesteld voor de Robert Scotbuurt. Het afgelopen paar jaar hebben veel werkzaamheden en ontwikkelingen plaatsgevonden om de buurt weer een prettige woonomgeving te laten worden. In samenwerking met een woningbouwcorporatie wordt het Vernieuwingsplan voor de Robert Scottbuurt door middel van sloop/nieuwbouw van het Fridtjof Nansenhof en de straten eromheen afgerond. De oplevering van dit sluitstuk van het vernieuwingsplan zorgt voor een prettigere en vooral ook veiligere buurt waar weer fijn gewoond kan worden.

Ook is Omniplan betrokken bij twee verkenningsprojecten die als doel hebben om de ontwikkelingsmogelijkheden van de locaties in kaart te brengen. Ook hiervoor is een projectmanager vanuit Omniplan aangedragen.

Betrokken Omniplanner(s)