“Om de woonwijken in Overschie toekomstbestendig te houden is de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen een belangrijk aandachtspunt.”

Gebiedsgericht projectmanagement Rotterdam Overschie

2018-2019

Het gebied Overschie kenmerkt zich door een aantrekkelijke ligging in het groen, met een historisch centrum en een dorps karakter. Maar Overschie grenst ook aan invloedrijke regionale voorzieningen, zoals Rotterdam The Hague Airport en Spaanse Polder met de van Nelle Fabriek. Het wonen aan de Schie is aantrekkelijk, maar de kwaliteit van het woonmilieu staat onder druk. Om de woonwijken in Overschie toekomstbestendig te houden is de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen een belangrijk aandachtspunt. Andere punten van aandacht zijn luchtkwaliteit en geluidsoverlast, met name door de wegen A13 en A20, het vliegveld en de bedrijvigheid op de Spaanse Polder.

Omniplan vervult de rol van gebiedsgerichte projectmanager voor de woningbouwprojecten. De gebiedsontwikkelaar Overschie heeft cluster Stadsontwikkeling opdracht gegeven tot het uitvoeren van een reeks projecten en werkzaamheden door middel van het inzetten van een gebiedsgerichte projectmanager. De gebiedsgerichte projectmanager is projectmanager van een aantal projecten in het gebied Overschie, maar heeft daarnaast een bredere rol als vertegenwoordiger in dit gebied.

Betrokken Omniplanner(s)

Programma- en Projectmanager