“Bij het inpassen van duurzame energieopwekking in deze landschappen is het daarom belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt met oog voor mens en natuur. ”

Duurzame energieopwekking Gemeente Utrechtse Heuvelrug

2022-2023

De gemeente Utrechtse Heuvelrug zet in op lokale energiebesparing én het opwekken van duurzame energie. Hierbij stelt de gemeente zichzelf haalbare doelen in het afwegingskader ´Energie in landschap´ met aandacht voor de zoekgebieden van zonnevelden. Een eerste stap in de richting van duurzame opwekking in de Utrechtse Heuvelrug is de uitvraag vanuit de gemeente richting initiatiefnemers voor circa 25 hectare aan zonnevelden.

De Utrechtse Heuvelrug bevat waardevolle en unieke landschappen die niet alleen regionaal, maar ook landelijk hooggewaardeerd worden. Bij het inpassen van duurzame energieopwekking in deze landschappen is het daarom belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt met oog voor mens en natuur. De gemeente beoordeelt de initiatieven op criteria zoals landschappelijke kwaliteit, beeldkwaliteit, ecologische kwaliteit, omkeerbaarheid, lokaal eigendom en participatie. Ook is er in de uitvraag aandacht voor opwek van energie met vooruitstrevende innovatieve technieken die niet of nauwelijks zichtbaar zijn in het landschap. Deze procesmatige uitvraag en beoordeling dienen te leiden tot een lijst van initiatieven die eind 2021 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter besluitvorming. Vervolgens kunnen de voorkeursinitiatieven over gaan tot een vergunningsaanvraag.

Omniplanner Hinde Schmidt is bij dit project betrokken via de rol als projectmanager warmtetransitie en duurzame energieopwekking. Hierin werkt zij zowel aan de inhoudelijke beoordeling van de ingediende initiatieven, als het coördineren van deze procesmatige beoordeling.

Betrokken Omniplanner(s) bij Duurzame energieopwekking Gemeente Utrechtse Heuvelrug

php
Projectmanager