‘Hier komen 7 wegen en veel ambities samen.’

De Zevensprong Den Haag

2023

Bernisse Pluim werkt aan één van de meest ingewikkelde en drukste kruisingen van Den Haag: De Zevensprong. Hier komen 7 wegen en veel ambities samen. De doorstroming voor verkeer moet beter, van voetganger, fiets, OV tot de auto. Tegelijk moet de openbare ruimte aantrekkelijker, vriendelijk en groener. Daarnaast vormt de kruising nu een scheiding tussen wijken.

Bernisse werkt als projectmanager aan de verkenningsstudie om de haalbaarheid voor het verbeteren van het kruispunt te onderzoeken. Het doel is om tot een gedragen integrale voorkeursvariant te komen. Hiervoor stuurt Bernisse een integraal projectteam aan, zorgt ze voor bestuurlijke besluitvorming en zoekt ze de nodige afstemming op met interne en externe stakeholders. Een complexe maar uitdagende opdracht om aan te werken. Gelukkig brengt Bernisse vele jaren aan ervaring mee als projectmanager waarbij ze aan diverse infrastructurele projecten heeft gewerkt.

Betrokken Omniplanner(s)

php
Project- en tendermanager