“De Mirandabad staat de komende jaren voor een renovatie en noodzakelijke verduurzaming.”

De Mirandabad en Flevoparkbad

2021-2022

In dit decennium gaat er in Amsterdam veel gebeuren wat betreft zwembaden en zwemmen. Afgelopen winter zette het De Mirandabad een trend door in coronatijd het 50-meter buitenbad open te stellen voor banenzwemmers. Duizenden bezoekers maakten daarvan gebruik en het initiatief kreeg op veel plaatsen in het land een vervolg.

De Mirandabad staat de komende jaren voor een renovatie en noodzakelijke verduurzaming. Mogelijk dat ook de configuratie (samenstelling voorzieningen) zal moeten worden aangepast om een toekomstbestendig en duurzaam zwembad te krijgen. Recent is onderzoek gedaan naar de verwachte toekomstige behoefte gezien de groei van de stad. Een behoefte-onderzoek  en participatietraject moeten inzicht geven in de wensen en behoeften van de zwemmers in Amsterdam, het Amsterdamse zwemverenigingsleven en de overige stakeholders. Deze worden meegenomen in een nota van uitgangspunten die wordt gebruikt als vertrekpunt bij de planvorming van de herinrichting en verduurzaming van De Mirandabad/Flevoparkbad. Tegelijkertijd worden de uitkomsten van het behoefteonderzoek meegenomen als uitgangspunt in de besluitvorming over de continuering van het buitenzwemmen in het De Mirandabad/Flevoparkbad voor het aankomende winterseizoen.

Omniplan is bij dit project betrokken in zowel een coördinerende als uitvoerende rol in de projectmatige herziening op de stedelijke zwemvisie Amsterdam. Hierbij voert Omniplan het behoefteonderzoek en stakeholdersanalyse uit, en vertaald deze naar een nota van uitgangspunten voor de herinrichting en verduurzaming van de zwembaden.  Het doel van dit project is om door een uitgebreid behoefte onderzoek en dialogen met stakeholders een goed totaalbeeld te krijgen van de behoeftes en wensen van de gebruikers van het De Mirandabad/Flevoparkbad, en de huidige staat te evalueren, zodat deze worden meegenomen in de plannen voor toekomstbestendige, duurzame zwemvoorzieningen.

Betrokken Omniplanner(s) bij De Mirandabad en Flevoparkbad

php
Programma- en Projectmanager