‘De gemeente Lelystad heeft plannen om op dit terrein -samen met lokale partners- meerdere woningbouwinitiatieven te realiseren. ’

Campus Lelystad

2021-2022

Nabij het stadshart van Lelystad ligt het ‘Campusterrein’. In deze groene parkachtige omgeving zijn o.a. een nieuwe middelbare school en meerdere sportaccommodaties gelegen. De gemeente Lelystad heeft plannen om op dit terrein -samen met lokale partners- meerdere woningbouwinitiatieven te realiseren. Dit varieert van levensloopbestendige appartementen in de vrije sector tot sociale huurwoningen tot grondgebonden woningen. Van belang is dat de woningen het gebied en de campussfeer verder versterken, daar wordt bij het ontwerp op nadrukkelijk rekening mee gehouden.

Vanuit Omniplan werkt een projectmanager voor de gemeente Lelystad aan de woningbouwopgaven op het Campusterrein. De projectmanager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van projecten, de samenhang tussen de verschillende initiatieven en het creëren van de juiste (planologische) randvoorwaarden. Tevens voert hij ook de gesprekken met de betrokken externe partijen.

Betrokken Omniplanner(s) bij Campus Lelystad