‘Als onderdeel van deze voorverkenning vinden er gesprekken plaats met onder meer de provincies en regionale netbeheerders.’

Brede Verkenning Noord-Nederland

2020 – 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is – op verzoek van en in samenwerking met netbeheerder TenneT – een voorverkenning gestart naar de mogelijkheden om vanaf circa 2030 grote hoeveelheden duurzaam opgewekte energie in het noorden van het land af te voeren naar andere delen van het land. Als onderdeel van deze voorverkenning vinden er gesprekken plaats met onder meer de provincies en regionale netbeheerders om te bezien wat de verwachte opgave is in 2030 en welke alternatieven mogelijk en gewenst zijn om tot een oplossing voor deze opgave te komen.

Omniplan verzorgt het projectmanagement voor de Brede Verkenning om te komen tot een goed afgestemd plan van aanpak. Daarna zal dat uitgewerkt worden en tot concrete invulling moeten komen samen met de stakeholders en de omgeving. De voorverkenning moet in het voorjaar van 2020 resulteren in een plan van aanpak voor het geschetste vraagstuk.

Betrokken Omniplanner(s)