‘In deze bijzondere omgeving werkt de gemeente Hattem samen met haar inwoners en ondernemers aan projecten in de stad.’

Binnenstad Hattem

2019 – 2022

De Gelderse Hanzestad Hattem heeft een prachtige pittoreske binnenstad. Het middeleeuwse compacte stratenpatroon ademt historie en nostalgie. In deze bijzondere omgeving werkt de gemeente Hattem samen met haar inwoners en ondernemers aan projecten in de stad. Het centrale doel daarbij is; “een aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad die bijdraagt aan een economisch vitaal ondernemersklimaat en een hoge attractiewaarde voor bezoekers en een centrale ontmoetingsfunctie voor de bewoners zelf”.

Op korte termijn speelt een aantal opgaven. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, versterken van het groen in de stad en de optimalisatie van straatprofielen en verlichting. De gemeente Hattem wil deze verschillende opgaven gezamenlijk en vanuit een integrale visie op de binnenstad benaderen. Hiervoor is in 2014 het “Ambitiedocument” vastgesteld. Dit document vormt het kader voor de plannen en projecten in de binnenstad.

Vanuit Omniplan is een projectleider betrokken bij de binnenstad van Hattem. De projectleider is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en concretisering van projecten vanuit de integrale visie op de binnenstad. Vanuit de gemeente fungeert de projectleider ook als gesprekspartner voor bewoners, ondernemers, toeristische organisaties en andere betrokkenen. Door continu in gesprek te blijven met belanghebbenden zoekt de gemeente naar toekomstgerichte oplossingen en maatregelen die meerwaarde bieden voor deze pittoreske Hanzestad.

Betrokken Omniplanner(s)