“Per 1 januari 2021 wordt de energieprestatie van nieuwbouw bepaald aan de hand van de nieuwe landelijke BENG-normering (Bijna Energie Neutrale Gebouwen).”

Amsterdamse BENG voor woningen

2020-2021

Begin 2020 is de routekaart Amsterdam klimaatneutraal gepubliceerd. Met deze routekaart continueert Amsterdam haar lijn van energieneutraal bouwen. In de toekomst wordt er uitsluitend energieneutraal gebouwd. Een gebouw is energieneutraal als het verwarmen en koelen van het gebouw minder energie kost dan het gebouw zelf aan energie opwekt of verkrijgt uit een duurzame warmte- en/of koudebron.

Per 1 januari 2021 wordt de energieprestatie van nieuwbouw bepaald aan de hand van de nieuwe landelijke BENG-normering (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Amsterdam wil de huidige norm van EPC < 0,2 continueren in 2021. Op het moment dat de landelijk norm van EPC verandert naar BENG, verandert Amsterdam haar eigen, ambitieuzere normen ook. Daarom vertaalt Amsterdam de EPC < 0 ,2 naar de BENG systematiek, wat resulteert in de Amsterdamse BENG. Deze vertaling wordt gedaan door de bouwverordening Amsterdam aan te passen. Ruimte en Duurzaamheid heeft binnen het programma Amsterdam Klimaatneutraal procesmanagers vanuit Omniplan werkzaam. De procesmanagers begeleiden de overgang van de EPC 0,2 naar de Amsterdamse BENG voor woningen en zorgt voor de vaststelling van de bouwverordening. Referentie render foto: hautamsterdam.nl

Betrokken Omniplanner(s)

Project- en procesmanager
Projectmanager