“De gemeente heeft de wens om deze opknapbeurt vorm te geven samen met de omgeving en bezoekers van het park. ”

Amsterdam Sloterpark – vernieuwing en onderhoud

2017-2019

In Stadsdeel Nieuw West ligt het Sloterpark rondom de Sloterplas. Het Sloterpark is toe aan een opknapbeurt. Op verschillende plekken verdringen de bomen elkaar. Planten en struiken ontnemen het zicht op de plas. Op andere plekken oogt het park juist wat kaal. Ook zakt het regenwater op sommige plekken erg moeilijk weg in de bodem. Sporten of picknicken wordt dan onmogelijk, door de plassen die vaak blijven staan.  

De gemeente heeft de wens om deze opknapbeurt vorm te geven samen met de omgeving en bezoekers van het park. Gelijktijdig moet het wateroverlast worden aangepakt en moet het Inrichtingsplan Sloterpark Oost worden voorbereid en uitgevoerd. Het doel is een aantrekkelijk en toekomstbestendig park dat geschikt is voor sport en recreatie en met afwisselende natuur.  

Vanuit Omniplan zijn een senior en junior projectmanager aangetrokken om bovenstaande opgaves en het proces met de omgeving te begeleiden. De omgeving wordt actief betrokken. Verzoeken die binnen komen bij het projectteam worden getoetst en er wordt gezocht naar haalbare compromissen. Met als hoofddoel een beter te gebruiken Sloterpark voor de toekomst. Tevens verzorgt het projectteam met de opdrachtgever voor bestuurlijke afstemming en besluitvorming.   

Betrokken Omniplanner(s) Amsterdam Sloterpark – vernieuwing en onderhoud

php
Projectmanager