“De sociale binding van bewoners met de wijk is daarom laag en dit vertaalt zich in zorgelijke leefbaarheidscijfers”

Aanpak Schiebroek-Zuid Rotterdam

2018-2019

Op het eerste gezicht lijkt Schiebroek-Zuid een fijne groene wijk. Maar wie beter kijkt, ziet dat woningen onderhoud nodig hebben en de buitenruimte sleets is. Schiebroek-Zuid heeft een eenzijdige woningvoorraad met veel gestapelde woningen zonder lift in de sociale huursfeer. In de loop der jaren zijn veel kwetsbare doelgroepen in de goed bereikbare huurwoningen van Schiebroek-Zuid komen te wonen. Maar degenen die het zich kunnen veroorloven, vertrekken uit de wijk. De sociale binding van bewoners met de wijk is daarom laag en dit vertaalt zich in zorgelijke leefbaarheidscijfers. Deze trend zien we al vele jaren. Om de trend om te buigen is het belangrijk om ook andersoortige woningen te bouwen in Schiebroek-Zuid, zodat sociale stijgers er kunnen blijven wonen en de wijk ook andere doelgroepen aantrekt.

Gemeente Rotterdam en de betreffende woningbouwcorporatie stellen zich tot doel om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor Schiebroek – Zuid. Partijen streven naar het verbeteren van Schiebroek-Zuid over een periode van 15 jaar met als doel de sociaaleconomische verbetering van de wijk, verdichting van de stad en aan het aansluiten op de energietransitie.

Omniplan verzorgt het projectmanagement van deze opgave. Het beoogde resultaat van dit project is positieve besluitvorming door de raad over de uitvoering van een fysiek plan voor Schiebroek-Zuid.

Betrokken Omniplanner(s)

Programma- en Projectmanager