“Gemeente Amsterdam wenst geholpen te worden met het rechtmatig en doelmatig inkopen van de opleidingen.”

Aanbesteding opleidingen Toezicht & Handhaving Openbare ruimte

2020

Handhavers van de gemeente Amsterdam volgen diverse opleidingen om hun kennis op peil te houden en zich verder te ontwikkelen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte opleidingen die wettelijk en bestuurlijk verplicht zijn en additionele opleidingen gericht op verdieping en verbreding. Gemeente Amsterdam en in het bijzonder de directie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) wenst geholpen te worden met het rechtmatig en doelmatig inkopen van de opleidingen.

Omniplan helpt de directie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte met het opzetten en realiseren van een doelmatige en rechtmatige Europese aanbesteding. Dit uit zich in het opstellen van een plan van eisen (PvE) en deze tezamen met de inkoopstrategie en de marktverkenning als input voor de aanbesteding te gebruiken. Omniplan is eindverantwoordelijk voor het juist en correct doorlopen van alle procedures gepaard gaande met een Europese aanbesteding. Uiteindelijk gaat de nieuwe overeenkomst is vanaf januari 2021.

Betrokken Omniplanner(s) bij Aanbesteding opleidingen Toezicht & Handhaving Openbare ruimte

Directeur, project- en tendermanager