‘De nieuwe hoogspannings-verbinding is nodig om de energietransitie mogelijk te maken en knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen.

380 kV Hoogspanningsverbinding Viervelaten – Ens

2023-heden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT onderzoeken de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten (bij Groningen) en Ens (Noordoostpolder). Deze nieuwe hoogspanningsverbinding is nodig om de energietransitie mogelijk te maken en om knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen.

Omniplanner Sander Drost werkt bij TenneT binnen het team planologie als tracécoördinator aan het project. Hij coördineert het proces om tot geschikte routes voor de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding te komen. Het doel is om tot een gedragen alternatief te komen. Het onderzoeken van mogelijke oplossingen voor ruimtelijke knelpunten staat hierbij centraal. Hiervoor brengt Sander structuur aan en zet vragen uit bij interne collega’s van onder andere planologie, techniek en grondzaken om tot weloverwogen keuzes en besluiten te komen. Om tot geschikte alternatieven voor het tracé te komen worden ook sessies met gemeenten, provincies en andere belanghebbende organisaties georganiseerd.

Betrokken Omniplanner(s) bij 380 kV Hoogspanningsverbinding Viervelaten – Ens

php
Projectmanager