‘In de omgeving van Hoofddorp zijn nieuwe transformatorstations nodig om de levering van de vraag naar elektriciteit in de Haarlemmermeer te kunnen garanderen.’

150kV verbinding Vijfhuizen – Nieuwe Meer en de A4-zone

2020 – 2022

Op steeds meer plekken in de Haarlemmermeer zit het elektriciteitsnetwerk aan zijn maximale capaciteit. Om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening in de regio Amsterdam en Haarlemmermeer in de (nabije) toekomst te kunnen waarborgen moet het netwerk worden versterkt en uitgebreid. De voornaamste oorzaken van de nodige verzwaring zijn de snelle groei van energieopwek en de groeiende vraag naar transportcapaciteit van onder meer datacenters, woningbouw en glastuinbouwbedrijven. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. Om deze groeiende vraag structureel te kunnen faciliteren moet het regionale en landelijke energienetwerk van Liander en TenneT op korte termijn worden uitgebreid.

De twee nieuwe 150kV-kabelverbindingen van Vijfhuizen naar Nieuwe Meer dragen hier aan bij. In de omgeving van Hoofddorp zijn nieuwe transformatorstations nodig om de levering van de vraag naar elektriciteit in de Haarlemmermeer te kunnen garanderen. Op 27 november 2020 heeft de gemeente Haarlemmermeer aangekondigd dat ze, samen met Liander en TenneT, gaat onderzoeken of er een transformatorstation kan komen aan de Incheonweg, bij bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) in Rozenburg. Dit nieuwe station moet ook verbonden worden met station Vijfhuizen met twee nieuwe 150kV-kabelverbindingen.

Voor deze projecten levert Omniplan de omgevingsmanager. Deze zorgt voor de planologische borging van de projecten in bestemmingsplannen, betrokkenheid van bevoegde gezagen en stakeholders door de projecten af te stemmen op de verschillende belangen, goede inpassing van de traces en het station in de omgeving.

Meer lezen over de verbinding Vijfhuizen – Nieuwe Meer? Klik hier.

Meer lezen over de verbinding in de A4-zone? Klik hier.

Betrokken Omniplanner(s)