“Veel kades zijn meer dan 100 jaar oud.”

Vernieuwing kademuren centrum Amsterdam

2019-heden

Amsterdam is een waterrijke stad met veel kades en oevers. In totaal zo’n 600 kilometer. Veel kades zijn meer dan 100 jaar oud en aan het einde van hun levensduur. Dat is op steeds meer plekken zichtbaar en op veel plekken moet de kade vernieuwd worden. Bij de vernieuwing van de kademuren wordt de mogelijkheid gezocht om de kades te combineren met andere functies. Voorbeelden daarvan zijn recreatie bij het water, ‘groeibakken’ voor bomen, afvalinzameling, energie-, warmte- en koudeopslag, ondergronds fietsparkeren en laadpalen.

Omniplan verzorgt in opdracht van de Gemeente Amsterdam het omgevingsmanagement van verscheidene deelprojecten van het ‘Programma versterking kademuren’ in het centrum van Amsterdam.

Betrokken Omniplanner(s)

Omgevingsmanager
Projectmanager