“Een passend generiek en specifiek aanbod van opleidingen voor de ruim 16.000 medewerkers.”

Scenariostudie opleidingsintermediair

2020

De gemeente Amsterdam wenst van een aanbod gestuurd naar een vraag gestuurd opleidingscentrum voor alle medewerkers te komen. Hiermee wenst de gemeente een passend generiek en specifiek aanbod van opleidingen aan te bieden om een aantrekkelijke werkgever voor de ruim 16.000 medewerkers te zijn en te blijven. Het generieke aanbod komt in nauwe samenwerking tussen de Amsterdamse School en de directies tot stand. Om tot een vraag gestuurd opleidingscentrum te komen wil de Amsterdamse School inzicht in de diverse rollen die een opleidingsintermediair kan aannemen, welke consequenties dat met zich meebrengt voor de gemeentelijke organisatie en in hoeverre de gemeente de regie behoudt.

De Amsterdamse School heeft april 2020 Omniplan gevraagd deze scenario’s inzichtelijk te maken. Omniplanners hebben aan de hand van 35 diepte-interviews bestudeerd hoe een leerinterventie tot stand komt in de huidige situatie en hoe een opleidingsintermediair toegevoegde waarde kan bieden en zaken uit handen kan nemen van de gemeente.

Het resultaat is een scenariostudie naar de condities voor de komst van een opleidingsintermediair. De rapportage bestaat uit het huidige scenario van de gemeente Amsterdam zonder opleidingsintermediair en de drie alternatieve scenario’s voor de gemeente mét een opleidingsintermediair.

Betrokken Omniplanner(s)

Directeur en projectmanager
Projectmanager