“Er spelen meerdere projecten rond de IJplein/ Vogelbuurt.”

Ontwikkelbuurt IJplein/Vogelbuurt

2019-2020

De IJplein/ Vogelbuurt in Oud Noord is één van de 32 aangewezen Ontwikkelbuurten in Amsterdam. In de buurt liggen meerdere uitdagingen op het gebied van fysiek, sociaal, economie/ werkgelegenheid, wonen en leefbaarheid/ veiligheid. Daarom wordt de komende jaren in samenwerking met bewoners, ondernemers, corporaties, aanpalende projecten en maatschappelijke partners een extra impuls gegeven aan de buurt.

Er spelen meerdere projecten rond de IJplein/ Vogelbuurt. De ontwikkelingen aan de IJ-oever, projecten Hamerkwartier en Sixhaven, zorgen ervoor dat het gebied drastisch verandert. De oorspronkelijke bewoners voelen steeds meer de impact van stedelijke vernieuwing. Het risico op een tweedeling in het gebied is aanwezig. Werken aan een ongedeelde wijk staat dan ook hoog op de agenda.

Omniplan verzorgt in opdracht van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord, de totstandkoming van het Openbare Ruimte Plan en het Buurtpleinen Plan voor de IJplein/ Vogelbuurt.

In deze plannen worden de fysieke ingrepen inzichtelijk gemaakt die leiden tot een verbetering van de leefomgeving en zorgen voor meer ruimtelijke samenhang in het gebied.

Meer informatie over het project kan gevonden worden op https://www.amsterdam.nl/ijplein-vogelbuurt/

Betrokken Omniplanner(s)

Omgevingsmanager