“In totaal zal circa 102.000m² bvo worden gerealiseerd.”

Gebiedsontwikkeling AMC Medical Business Park Amsterdam

2021-2022

Het AMC Medical Business Park (MBP) is een gebied ten zuiden van het AMC-gebouw en maakt onderdeel uit van Amstel III. Het gebied wordt op basis van een stedenbouwkundig plan en een GREX ontwikkeld tot een bedrijven- en kantorenlocatie voor medisch gerelateerde bedrijven. Hierbij ligt de nadruk op onderzoekslaboratoria met ondersteunende kantoorfuncties. Het AMC is juridisch eigenaar van de percelen waarop dit bedrijventerrein wordt gerealiseerd in een parkachtige omgeving. In totaal zal circa 102.000m2 bvo worden gerealiseerd.

Vanuit Omniplan is een projectmanager betrokken om zich binnen de verschillende projectteams zelfstandig, dan wel ter ondersteuning van een projectmanager, bezig te houden met zaken rondom sturing van programma, financiën, planning, proces, ontwerp en uitvoering.

Betrokken Omniplanner(s)

Projectmanager